Ring 60 87 30 08
Få 10% rabat på din første ordre - brug rabatkoden 32CY8QFP
Ring 60 87 30 08
Få 10% rabat på din første ordre - brug rabatkoden 32CY8QFP
Få 10% rabat på din første ordre - brug rabatkoden 32CY8QFP
Ring 60 87 30 08

Handelsbetingelser

Millaz | Tekstsprutten v/Camilla Simonsen (CS)
Enkeltmandsvirksomhed
CVR-nr.: 32124291
Etableringsår: 2009

Kobbelgårdsvej 17
7000 Fredericia
Danmark
Mobil 60 87 30 08
E-mail: kontakt@millaz.dk

Generelt
Disse handelsbetingelser gælder for alle tilbud, salg, tjenester og leverancer fra CS, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt mellem parterne.

Ved at besøge mit websted og / eller købe noget fra mig, bruger du min “service” og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser (servicevilkår eller handelsbetingelser). Disse servicevilkår gælder for alle brugere af webstedet.

Læs disse servicevilkår nøje. Ved at bruge webstedet accepterer du at være bundet af disse servicevilkår.

Jeg forbeholder mig retten til at opdatere, ændre eller udskifte dele af disse vilkår. Det er dit ansvar at kontrollere denne side med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til hjemmesiden efter offentliggørelsen af ​​eventuelle ændringer udgør accept af disse ændringer.

Priser
Alle priser er i danske kroner. Moms er inkluderet.

BEMÆRK: Når du køber varer online, som sendes fra et land uden for EU, skal du som hovedregel betale told og (dansk) moms. Du skal betale told, hvis du køber varer for mere end 1.150 kr. ekskl. fragt. Beløbsgrænsen gælder for den samlede værdi af alle varerne i forsendelsen. Ved beregning af værdien skal kun prisen for varerne selv medregnes.

Transportøren opkræver ofte et gebyr i forbindelse med fortoldning. Den danske told har intet at gøre med dette gebyr.

blankblankAnsvarsbegrænsning
Et erstatningskrav overfor CS kan ikke overstige fakturabeløbet for det udførte arbejde. Erstatningsansvaret er begrænset til direkte tab. TS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes leverancesvigt, afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. CS fralægger sig ethvert ansvar, hvis data skulle gå tabt under udførelse af arbejde for kunden. Kunden er selv ansvarlig for at have en backup, inden CS udfører arbejde for kunden.

Mangler og reklamation
Efter endt arbejde skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det udførte arbejde, som ordentlig forretningsbrug kræver. Konstaterer kunden en mangel, skal kunden straks give TS skriftlig meddelelse herom, samt anføre, hvori manglen består. Forandringer eller indgreb i det leverede uden CS´s skriftlige samtykke, fritager CS for enhver forpligtelse. Såfremt kunden skriftligt dokumenterer en mangel ved det udførte arbejde har CS i op til 12 måneder valget mellem at afhjælpe manglen eller ophæve nærværende aftale og tilbagebetale allerede erlagt vederlag.

CS´s afhjælpningsret omfatter produkter og konsulentydelser, der er direkte forbundet med CS´s egen leverance eller en af CS antaget underleverandør. Alle andre omkostninger, der måtte være forbundet med en opstået mangel er CS uvedkommende.

Forsinkelse og reklamation
Er andet ikke aftalt, er CS forpligtet til at udføre arbejdet inden for rimelig tid. Ved forsinkelse skal kunden straks give CS skriftlig meddelelse herom, samt anføre, hvori forsinkelsen består. Såfremt kunden skriftligt dokumenterer en forsinkelse ved det udførte arbejde har CS i op til 3 måneder valget mellem at afhjælpe forsinkelsen eller ophæve nærværende aftale og tilbagebetale allerede erlagt vederlag.

CS´s afhjælpningsret omfatter produkter og konsulentydelser, der er direkte forbundet med CS´s egen leverance eller en af TS antaget underleverandør. Alle andre omkostninger, der måtte være forbundet med en opstået forsinkelse er CS uvedkommende.

Force majeure
CS er berettiget til at udskyde leveringen og er i øvrigt fri for ansvar for enhver mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som CS ikke er herre over, f.eks. krig, oprør, brand, strejker, lockouts, arbejdskonflikter, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, epidemier, statsrestriktioner, handlinger fra civil og militær side, jordskælv, orkaner, tyfoner og flodbølger. Udskydes leveringen med mere end 2 mdr. pga. force majeure er begge parter berettiget til at hæve aftalen.

Transport af rettigheder
CS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Hemmeligholdelse
CS og kunden er forpligtet til at hemmeligholde alle oplysninger, som parterne erhverver under samarbejdet om den anden parts hemmelige forretningsforhold.

Værneting
Retstvister i medfør af denne aftale reguleres af dansk ret og kan efter ønske fra CS anlægges ved retten i den retskreds, hvor CS er hjemhørende.

Desuden gælder der følgende:

1 – ONLINE VILKÅR
Du må ikke bruge mine produkter til noget ulovligt eller til et uautoriseret formål, og du må heller ikke i forbindelse med brugen af ​​hjemmesiden overtræde nogen lovgivning i din jurisdiktion (inklusive men ikke begrænset til ophavsretslove). Du må ikke overføre orme eller vira eller nogen kode af destruktiv karakter.

2 – PRISER
Priserne på mine produkter kan ændres uden varsel. Jeg forbeholder mig ret til enhver tid at ændre eller afbryde tjenesten (eller enhver del eller indhold deraf) uden varsel til enhver tid. Jeg hæfter ikke over for dig eller nogen tredjepart for ændringer, prisændringer, suspension eller afbrydelse af tjenesten.

3 – PRODUKTER
Visse produkter er muligvis udelukkende tilgængelige online via hjemmesiden. Jeg har gjort alt for at vise de farver og billeder af mine produkter, der vises i butikken, så nøjagtigt som muligt. Jeg kan ikke garantere, at din computerskærms visning af nogen farve er korrekt.

Jeg forbeholder mig ret, men er ikke forpligtet, til at begrænse salget af mine produkter til enkelte person, et geografisk område eller jurisdiktion. Jeg kan udøve denne ret fra sag til sag. Jeg forbeholder mig ret til at begrænse mængden af de produkter, jeg tilbyder. Alle produktbeskrivelser eller produktpriser kan ændres, når som helst uden varsel. Jeg forbeholder mig ret til at fjerne ethvert produkt til enhver tid.

Jeg garanterer ikke, at kvaliteten af ​​produkter, tjenester, information eller andet materiale købt af dig vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl vil blive rettet.

4 – FAKTURERING OG KONTOINFORMATION
Jeg forbeholder mig ret til at afvise enhver ordre, du placerer hos mig. Jeg kan efter eget skøn begrænse eller annullere købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer, der placeres af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og / eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- og / eller leveringsadresse. I tilfælde af at jeg foretager en ændring eller annullerer en ordre, kan jeg forsøge at underrette dig ved at kontakte e-mail- og / eller faktureringsadressen / telefonnummeret, der blev angivet på det tidspunkt, hvor ordren blev foretaget.

Du accepterer at give aktuelle, komplette og nøjagtige købs- og kontooplysninger til alle køb foretaget i min webshop. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mail-adresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov.

For flere detaljer, se min returpolitik.

5 – VALGFRIE VÆRKTØJ
Jeg giver dig muligvis adgang til tredjepartsværktøjer, som jeg hverken overvåger eller har kontrol eller input over.

Du anerkender og accepterer, at jeg giver adgang til sådanne værktøjer “som det er” og “som tilgængeligt” uden nogen garantier, erklæringer eller betingelser af nogen art og uden nogen godkendelse. Vi har intet ansvar overhovedet som følge af eller i forbindelse med din brug af valgfrie tredjepartsværktøjer.

Enhver brug af valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet, sker udelukkende på egen risiko og efter eget skøn, og du skal sikre dig, at du er fortrolig med og godkender de vilkår, hvorpå værktøjer leveres af den eller de relevante tredjepartsudbydere.

Jeg kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og / eller funktioner via hjemmesiden (inklusive frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og / eller tjenester er også underlagt disse servicevilkår.

6 – TREDJEPARTS LINKS
Tredjepartslink på denne hjemmeside kan lede dig til tredjepartswebsteder, der ikke er tilknyttet os. Jeg er ikke ansvarlig for at undersøge eller evaluere indholdet eller nøjagtigheden, og jeg garanterer ikke og vil ikke have noget ansvar eller ansvar for tredjepartsmateriale eller websteder eller for andet materiale, produkter eller tjenester fra tredjeparter.

Jeg er ikke ansvarlig for skader eller skader i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner foretaget i forbindelse med tredjepartswebsteder. Gennemgå omhyggeligt tredjeparts politikker og praksis, og sørg for at forstå dem, før du går ind i en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende tredjepartsprodukter skal rettes til tredjepart.

7 – BRUGERKOMMENTARER OG ANDET
Hvis du på min anmodning sender bestemte specifikke bidrag (for eksempel konkurrenceindlæg) eller uden en anmodning fra mig, sender du kreative ideer, forslag, forslag, planer eller andet materiale, hvad enten det er online, via e-mail, via post eller på anden måde (samlet, ‘kommentarer’), accepterer du, at jeg til enhver tid uden begrænsning kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde i ethvert medium bruge kommentarer, som du videresender til mig. Jeg er og er ikke forpligtet (1) til at opretholde fortrolige kommentarer; (2) at betale erstatning for eventuelle kommentarer eller (3) for at svare på eventuelle kommentarer.

Jeg kan, men har ingen forpligtelse til at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som jeg efter eget skøn mener er ulovligt, stødende, truende, ærekrænkende, ærekrænkende, pornografisk, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt eller krænker nogen parts intellektuelle ejendom eller disse servicevilkår .

Du accepterer, at dine kommentarer ikke krænker nogen tredjeparts ret, herunder ophavsret, varemærke, privatliv, personlighed eller anden personlig eller ejendomsret. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke indeholder injurierende eller på anden måde ulovligt, voldeligt eller uanstændigt materiale eller indeholder computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af ​​min service/hjemmeside eller et relateret websted. Du må ikke bruge en falsk e-mail-adresse, foregive at være en anden end dig selv eller på anden måde vildlede mig eller tredjeparter med hensyn til oprindelsen af ​​eventuelle kommentarer. Du er eneansvarlig for eventuelle kommentarer, du fremsætter, og deres nøjagtighed. Jeg påtager mig intet ansvar og påtager mig intet ansvar for kommentarer indsendt af dig eller nogen tredjepart.

8 – PERSONLIGE OPLYSNINGER
Din indsendelse af personlige oplysninger gennem webshoppen er underlagt min privatlivspolitik.

9 – FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDLØSNINGER
Lejlighedsvis kan der være oplysninger på min hjemmeside eller i servicen, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan relateres til produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, produktforsendelsesomkostninger, transittider og tilgængelighed. Jeg forbeholder mig ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogen oplysninger i servicen eller på et relateret websted er unøjagtige når som helst uden forudgående varsel (inklusive efter at du har afgivet din ordre) .

Jeg påtager mig ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller afklare oplysninger i servicen eller på et relateret websted, herunder uden begrænsning prisoplysninger, undtagen som krævet af loven. Ingen specificeret opdatering eller opdateringsdato, der er anvendt i servicen eller på et relateret websted, bør tages for at indikere, at alle oplysninger i servicen eller på et relateret websted er blevet ændret eller opdateret.

10 – FORBUDT ANVENDELSE
Ud over andre forbud som beskrevet i servicevilkårene, er det forbudt at bruge webstedet eller dets indhold: (a) til ethvert ulovligt formål; (b) at bede andre om at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige regler, regler, love eller lokale forordninger; (d) at krænke eller krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres immaterielle rettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, ærekrænke, bagvaskelse, bagvaskelse, skræmme eller diskriminere på baggrund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger (g) at uploade eller transmittere vira eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan bruges på nogen måde, der vil påvirke funktionaliteten eller driften af ​​servicen eller af et relateret websted, andre websteder eller Internettet; (h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger (i) at spam, phish, pharm, påskud, spider, crawl eller skrabe; (j) til ethvert uanstændigt eller umoralsk formål eller (k) for at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i servicen eller ethvert relateret websted, andre websteder eller Internettet. Jeg forbeholder mig ret til at opsige din brug af servicen eller ethvert relateret websted for overtrædelse af nogen af ​​de forbudte anvendelser.

11 – FRASKRIVELSE AF GARANTIER; ANSVARSBEGRÆNSNING
Jeg garanterer ikke, repræsenterer eller garanterer, at din brug af min service vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri. Jeg garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brugen af ​​servicen, er nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer, at jeg fra tid til anden kan fjerne servicen på ubestemt tid eller annullere servicen til enhver tid uden varsel til dig.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge servicen er på din eneste risiko. Servicen og alle produkter og tjenester, der leveres til dig gennem servicen, leveres (undtagen som udtrykkeligt angivet af os) ‘som den er’ og ‘som tilgængelig’ til din brug uden nogen repræsentation, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, handelskvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse.

Under ingen omstændigheder skal Camilla Simonsen være ansvarlig for enhver skade, tab, erstatning eller enhver direkte, indirekte, tilfældig, straf, speciel, eller følgeskader af enhver art, herunder uden begrænsning tabt fortjeneste, tabte indtægter, tabte besparelser, tab af data, udskiftningsomkostninger eller lignende skader, uanset om de er baseret på kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed), strengt ansvar eller på anden måde som følge af din brug af nogen af ​​tjenesten eller produkter, der er anskaffet ved hjælp af servicen, eller for ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til din brug af servicen eller ethvert produkt, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i noget indhold, eller ethvert tab eller skade af enhver art, der opstår som et resultat af brugen af ​​tjenesten eller ethvert indhold (eller produkt), der er postet, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængeligt via servicen, selvom det underrettes om deres mulighed.

12 – ERSTATNING
Du accepterer at skadesløse, forsvare og holde uskadelig Camilla Simonsen og vores moderselskab, datterselskaber, datterselskaber, partnere, officerer, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere, uskadelig for ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, der foretages af enhver tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse servicevilkår eller de dokumenter, de inkorporerer som reference, eller din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder.

13 – LOVGIVNING
Disse vilkår og eventuelle separate aftaler, hvorved jeg leverer dig tjenester, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med Danmarks lovgivning.

14 – ÆNDRINGER I VILKÅR
Du kan til enhver tid gennemgå den nyeste version af vilkårene på denne side. Jeg forbeholder mig ret til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte dele af disse vilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på mit websted. Det er dit ansvar at tjekke min hjemmeside regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til mit websted udgør accept af disse ændringer.

15 – KONTAKTINFORMATION
Spørgsmål vedrørende vilkårene sendes til kontakt@millaz.dk.